ادویه مارکت خوش باکس
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Sliders

[ux_slider hide_nav=”true” bullets=”false”]

[ux_banner height=”600px” bg=”22″ bg_overlay=”rgba(19, 6, 6, 0.36)” bg_pos=”53% 5%”]

[text_box width=”61″ width__sm=”80″ scale=”136″ scale__sm=”154″ position_y=”75″]

SLIDER ELEMENT

Create amazing Sliders with our Slider element.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”600px” bg=”22″ bg_pos=”22% 46%”]

[text_box width=”40″ width__sm=”80″ position_y=”70″]

This is a Full Width Slider

Add Any Content or Shortcode here

[button text=”Click me” style=”outline” radius=”10″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”600px” slide_effect=”zoom-in” bg=”22″ bg_pos=”49% 42%”]

[text_box animate=”bounceIn”]

Add Animations and Slide Effects

Add Any Content or Shortcode here

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”5″ span__sm=”12″ align=”center”]

Drag and Drop Editing

Use the UX Builder to Create amazing homepage sliders and ladingpages.

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”21″ depth=”2″]

[/col]

[/row]
[title style=”center” size=”undefined”]

[ux_slider style=”container” bg_color=”rgb(0, 0, 0)”]

[ux_banner height=”500px” bg=”22″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”42″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”22″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”42″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”22″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”42″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[title style=”center” text=”Focused Slider Style” size=”undefined”]

[ux_slider style=”focus” bg_color=”rgb(82, 82, 82)”]

[ux_banner height=”500px” bg=”22″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”42″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”22″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”42″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”22″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”42″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[title style=”center” text=”Shadow Slide Style” size=”undefined”]

[ux_slider style=”shadow” bg_color=”rgb(238, 238, 238)”]

[ux_banner height=”500px” bg=”22″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”42″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”22″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”42″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”22″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”42″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”22″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”42″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[title style=”center” text=”Free Scroll Shadow Slider” size=”undefined”]

[ux_slider style=”shadow” slide_width=”500px” bg_color=”rgb(238, 238, 238)” freescroll=”true”]

[ux_banner height=”500px” bg=”22″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”51% 19%”]

[text_box width=”76″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”22″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”53% 13%”]

[text_box width=”70″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”22″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box width=”66″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”22″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”56% 11%”]

[text_box width=”70″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”22″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”47% 9%”]

[text_box width=”72″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”Dark arrows” size=”undefined”]

[ux_slider]

[ux_banner height=”200px” bg_color=”rgb(222, 222, 222)”]

[text_box]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”200px” bg_color=”rgb(238, 238, 238)”]

[text_box]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”light arrows”]

[ux_slider]

[ux_banner height=”200px” bg_color=”rgb(46, 46, 46)”]

[text_box]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”200px” bg_color=”rgb(54, 54, 54)”]

[text_box]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”always visible arrows”]

[ux_slider hide_nav=”true”]

[ux_banner height=”200px” bg_color=”rgb(229, 191, 191)”]

[text_box]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”200px” bg_color=”rgb(171, 204, 196)”]

[text_box]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”Simple arrows”]

[ux_slider hide_nav=”true” nav_style=”simple”]

[ux_banner height=”200px”]

[text_box]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”200px”]

[text_box]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/col]
[col]

[title style=”center” text=”Nav outside”]

[ux_slider hide_nav=”true” nav_pos=”outside” nav_style=”simple” nav_color=”dark”]

[ux_banner height=”200px”]

[text_box]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”200px”]

[text_box]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/col]
[col]

[title style=”center” text=”Nav Circle outside”]

[ux_slider hide_nav=”true” nav_pos=”outside” nav_color=”dark” bullets=”false”]

[ux_banner height=”200px”]

[text_box]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”200px”]

[text_box]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم